Yakıt Dönüşüm

Yakıt Dönüşüm

Yakıt Alt Isıl Değer
kcal
Oralama Verim
%
kg Eşdeger
LNG

kg Eşdeğer
LPG

kg Eşdeğer
FUEL OIL o6

kg Eşdeğer
FUEL OIL o4

kWh Eşdeğer
ELEKTRİK

m3 Eşdeğer
DOĞAL GAZ

kg Eşdeğer
KÖMÜR

1 kg LNG 11.935 92 1 1.085 1.421 1.384 12.897 1.447 3.071
1 kg LPG 11.000 92 0.922 1 1.310 1.242 11.886 1.333 2.831
1 kg Fuel Oil O6 92.00 84 0.704 0.764 1 0.948 9.077 1.1018 2.162
1kg Fuel Oil O4 9.700 84 0.742 0.805 1.054 1 9.570 1.074 2.279
1 kwh Elektrik 860 99 0.078 0.084 0.110 0.104 1 0.112 0.238
1 m3 Doğal Gaz 8.250 92 0.691 0.750 0.982 0.932 8.915 1 2.123
1 kg Kömür 5.500 65 0.326 0.353 0.463 0.439 4.199 0.4 1