Fiyatlandırma


LNG Alış Fiyatı; Terminal Çıkış Fiyatları ve ÖTV’den,

Nakliye Giderleri Payı; Kullanıcının LNG terminallerine olan uzaklığı ve gemi geçiş bedellerinden,

Yatırım Giderleri Payı; Kullanıcı için yapılan tank, gerekli ekipmanlar ve tesisat yatırımları, montaj, bakım vb. giderlerden

Diğer Değişkenler; Kullanıcının LNG tüketim miktarı, ödeme vadesi ve sözleşme süresinden

Kar Payı; Diğer operasyon ve finans maliyetleri düşüldükten sonra elde edilecek gelirden oluşmaktadır.

Açıklamalar :

  • 1- 1 Sm3 Doğal Gaz 15º C ve 1,01325 bar mutlak basınçtaki 1 m3 doğal gaz hacmine eşittir.
  • 2- Satış fiyatlarında, doğal gazın 9.155 kcal/Sm3 üst ısıl değeri esas alınmaktadır.