LNG Nedir?

"LNG; doğal gazın boru hatlarıyla ulaştırılamadığı bölgelerdeki kullanıcılara, Enerji Grup Doğalgaz tarafından sunulan en kaliteli, en çevreci, en güvenli, en ekonomik ve en verimli yakıttır."

LNG; İngilizce “Liquefied Natural Gas” kelimesinin kısaltmasıdır ve Sıvılaştırılmış Doğal Gaz anlamına gelmektedir. Yüksek ısıl değere sahip, çok verimli bir yakıttır. Havadan hafiftir, kokusuzdur, renksizdir, korozif özelliği yoktur ve zehirli değildir. Büyük oranda metan(CH4), az miktarlarda ise etan (C2H6), propan (C3H8), bütan (C4H10) ve diğer hidrokarbonlardan oluşmaktadır. Doğal gazın, atmosfer basıncında -162°’ye kadar soğutulup sıvılaştırılmasıyla elde edilir. Taşıma ve depolama kolaylığı için geliştirilen LNG, ülkemize yurt dışından, özel gemiler aracılığıyla ithal edilir. Sıcaklığının yükselmemesi için özel tanklarda depolanır ve taşınır. Sıvı fazdaki LNG’nin hacmi, doğal gaza oranla 600 kat küçüktür. Kullanılacağı yerde sıvı fazdan tekrar gaz faza geçirilir ve hacmi yeniden 600 kat genleşir. Sıvılaştırma sürecinde kirleticilerden arındırıldığı için doğal gazdan dahi daha verimli ve temizdir.

Sıcaklığının yükselmemesi için özel tanklarda depolanır ve taşınır. Sıvı fazdaki LNG’nin hacmi, doğal gaza oranla 600 kat küçüktür. Kullanılacağı yerde sıvı fazdan tekrar gaz faza geçirilir ve hacmi yeniden 600 kat genleşir. Sıvılaştırma sürecinde kirleticilerden arındırıldığı için doğal gazdan dahi daha verimli ve temizdir.

LNG, Kreyojenik (Aşırı Soğuk) bir sıvı olduğundan taşıma ve depolama uygulamaları kreyojenik şartlara uygun tanklarla gerçekleştirilmektedir. Bu tanklar, iç içe geçmiş iki ayrı kaptan oluşmaktadır. LNG içteki paslanmaz tankta depolanmakta, dış tank ise izolasyon amacıyla kullanılmaktadır. Tankların tamamında emniyet sistemleri bulunmaktadır.

LNG'nin Fiziksel Özellikleri
Üst ısıl değer (kcal/kg) 12930
Üst ısıl değer (kcal/sm3) 9825
Kaynama noktası (oC) -162
Likit youğunluğu (kg/lt) 0,46
Gaz youğunluğu (kg/m3) 0,76
Molekül ağırlığı (kg/mol) 16,04
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı (oC) 580
Maks. alev sıcaklığı (oC) 1954
Parlama limitleri (Hava ile karışım oranı) %5 - %15
Sıvı / Gaz genleşme oranı 600
Buharlaşma Basıncı (15 oC'de, bar) 230

Gaz Fazı Rölatif Yoğunluk - kg/sm3 Gerçek Yoğunluk - kg/sm3 Üst Isıl Değeri - kcal/sm3
Minimum 0,600913 0,736419 9563
Maximum 0,635308 0,736419 9981
Ortalama 0,620057 0,759880 9825

Sıvı Fazı Üst Isıl Değeri - kcal/sm3 Üst Isıl Değeri - kcal/sm3 Doğal Gaz Karşılığı - sm3/kg
Minimum 12.690 14,75 1,386
Maximum 13.083 15,20 1,429
Ortalama 12.930 15,03 1,412

Buharlaştırıcılar ise tamamen alüminyumdan üretilirler ve yüksek ısı değiştirme özellikleriyle LNG’yi gaz fazına dönüştürürler. İlave enerji ve bakım maliyeti gerektirmezler.

LNG’nin İletim ve Depolama basınçları 1-5 Bar arasındadır. Tanklardaki basınç regulatör ve ekonomizerler sayesinde kontrol edilir. Buharlaştırıcılarda gaz fazına geçen LNG, basınç düşürme istasyonlarına 3-4 bar arasında gönderilir. Kullanım için ihtiyaç duyulan basınç ayarlanarak, dahili tesisata gönderilir.