LNG'nin İnsan Sağlığına Etkileri Ve İlk Yardım

LNG'nin İnsan Sağlığına Etkileri Ve İlk Yardım

LNG'nin sıvı halde cilt üzerine teması çok sakıncalıdır. Deri veya göze geldiğinde ani buharlaşma neticesi değdiği yeri dondurduğu Için "soğuk yanığı" yaparak, tahriş edebilir. Temas ettiği yer derhal su ile yıkanmalı ve uyuşukluk devam ediyorsa en yakın sağlık birimine gidilmelidir. LNG ile iştigal etmeden önce mutlaka kişisel koruyucu ekipmanları (eldiven, gözlük, ayakkabı, iş elbisesi vs.) giyilmelidir.