Çevre Dostu LNG

Doğa Dostu LNG

Hızlı sanayileşme ve kentleşme, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çevre sorunlarını arttırmaktadır. Havayı, toprağı ve su kaynaklarımızı kirleterek, çevresel sorunlara sebep olan yakıtların kullanılması doğada onarılması güç sorunlara sebep olmaktadır.

Tüm dünyada ortak olarak yürütülen ve ülkemizin de taraf olduğu çevre çalışmaları, yaşanabilir bir gelecek için alınması gereken önlemleri kapsamakta, dünyamızın daha fazla kirlenmemesi için insan faktörünü mümkün olduğunca alt seviyede tutma çabası taşımaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının arttırılması ve zararlı salınımları olan yakıtların kullanımının azaltılması çalışmaları bu doğrultuda başlatılmış ve tüm dünyada hızla yaygınlaşan uygulamalardır.

Isıl işleme gerek duyulan alanlarda, çevreye zararlı etkisi en az olan doğal gazın kullanılması, çevre sorunlarının çözümüne kuşkusuz büyük katkı sağlamakta; doğal gazın boru hatlarıyla ulaştırılamadığı bölgelerde ise LNG’nin kullanımının yaygınlaşması bu bakıma büyük önem taşımaktadır.

Fosil Yakıtların Emisyon Seviyeleri
Çevre Kirletici Yakıt Kömür Petrol Doğal Gaz
Karbondioksit 94349 74390 53071
Karbonmonoksit 94,34 14,97 18,14
Nitrojen Oksit 207,30 203,21 41,73
Sülfür Asit 1175 509 0,45
Partiküller 1245 38,10 3,18
Civa 0,0073 0,0032 0,00

Unutmamalıyız ki, temiz bir çevre ve yaşanabilir bir dünya olmadıkça, gelişmiş ekonomilerin, teknolojilerin ve sanayilerin de anlamı olmayacaktır.

Yaşanabilir bir gelecek için... Enerji Grup Doğalgaz - doğa onaylı