Emniyet Talimatları

Genel

LNG Tehlikeli bir maddedir. Aşırı derecede soğuk olduğundan ne sıvının kendisiyle ne de için de aktığı boru ile çıplak derinin temas etmesine asla müsaade edilmemelidir.

Bunun için; LNG tesislerinde çalışan tüm personelin aşağıdaki talimatlara uyması gerekmektedir.

  • LNG tank bölgesinde kesinlikle sigara içilmez
  • Seyyar lambalar, gezici uçlara sahip makinalar(Kaynak makinaları) LNG tank bölgesinde kullanılmamalıdır.
  • LNG ortamına girilmiş elbise ve eldivenler değiştirilmeli veya iyice havalandırılmamalıdır ya da kıvılcımlı ortamlardan uzak tutulmalıdır.
  • Bütün parçalar temiz olarak muhafaza edilmeli, temizlik için yağdan arındırılmış bez kullanılmalıdır.
  • "Sigara içilmez" "Ateşle yaklaşmayınız" Levhası en az 10 metreden görünecek şekilde asılmalıdır.