Tarihçe

“ "Enerji Grup Doğalgaz, LNG faaliyetlerinde bulunmak üzere, EPDK tarafından lisans almaya hak kazanan ilk şirketlerden birisidir." ”

Ülkemizde doğal gaz piyasası, 2001 yılında özelleştirme sürecine girmiştir. Doğal gazın kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde ve güvenle tüketicilerin kullanımına sunulması için güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir doğal gaz piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması amacıyla yürürlüğe giren 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu; özel şirketlerin piyasaya girişlerinin önünü açmıştır. Bu süreçte ülkemizde gelişen LNG Sektörü, doğalgazın boru hatlarıyla ulaştırılamadığı bölgelere sıvı formda ulaştırılmasını ve dolayısıyla doğalgazın kullanımının yaygınlaşmasını sağlamıştır.

LNG faaliyetleri, EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından verilen lisanslar kapsamında, kurumun düzenlemeleriyle gerçekleşmektedir. Enerji Grup Doğalgaz; LNG Toptan Satış faaliyetinde bulunmak üzere Enerji Grup Sıvı Doğal Gaz LNG Akaryakıt Petrol Ürünleri Toptan Satış A.Ş.’yi, LNG İletim faaliyetlerinde bulunmak üzere Eneji Grup İletim Nakliyat ve Taşımacılık A.Ş.’yi kurmuştur. 27.07.2004 tarihinde Toptan Satış, 21.09.2004 tarihinde İletim lisanslarını alan Enerji Grup Doğalgaz, LNG sektörüne giren ilk şirketler arasında yer almış, yatırımlarını her geçen zamanda arttırarak, sektöründe yerli girişimin gururu olmuştur.