Sıvı Faz

Sıvı Faz

  Üst Isıl Değeri - kcal/kg Üst Isıl Değeri kWh/kg Doğal Gaz - sm3/kg
Minimum 12.789,76 14,86 1,397
Maksimum 13.059,83 15,18 1,427
Ortalama 12.964,35 15,07 1,416