LNG Fiziksel Özellikler

LNG Fiziksel Özellikler

Üst Isıl Değer(kcal/kg) 12930
Üst Isıl Değer(kcal/sm3) 9825
Kaynama Noktası(0C) -162
Likit Yoğunluğu(kg/lt) 0,46
Gaz Yoğunluğu(kg/m3) 0,76
Molekül Ağırlığı(kg/mol) 16,04
Kendinden Tutuşma Sıcaklığı(0C) 580
Maksimun Alev Sıcaklığı(0C) 1954
Parlama Limitleri(hava karışım oranı) %5 - %15
Sıvı / Gaz Genleşme Oranı 600
Buharlaşma Basıncı(150C'da bar) 230